Sprokkelingen 

 

Benieuwd naar onze sprokkelingen ? We hebben de sprokkelingen ingebonden staan in onze bibliotheek. Kom gerust eens langs om erin te bladeren.

Wordt u lid ? Dan krijgt u de Sprokkeling automatisch thuisgestuurd.

Onderstaand treft u een deel van de index van de sprokkelingen die we in ons bestaan hebben uitgegeven.

 

Sprokkelingen index   (nr. 1 t/m nr. 42)

 

Titel                                                                     Sprokkeling Nummer                                                                                      

25 Jaar lid van de Heemkundekring Schaijk-Reek                                     25

Aarden wallen in de Maashorst                                                                14

Annie Manders-Welbers                                                                          36

Archeologische sprokkelingen                                                          2, 5, 10

Armenhof, de                                                                                         10

Bavel, toespraak pater van                                                                       5

Beginnenhoeve tot Domijnenhoeve                                                          17

Bergh, interview met dhr. v.d.                                                                   2

Bestuur, het                                                                                          11

Bibliotheek Schaijk                                                                                 18

Biechten bij mijnheer pastoor                                                                 27

Bier is weer best                                                                                    12

Bioscoopervaring                                                                                   32

Boekenfonds Heemkundekring Schaijk-Reek                                             25

Bouwbedrijf Van Dinther                                                                         39

Breukenprotocol van Land van Ravenstein                                                29

Breukenprotocol, verhalen uit                                                                 30

Claes Hermens                                                                                      22

De Beerse Maas                                                                                     41

De familie Koenen, drie generaties stukadoor                                           41

De familie Vos, het bloed kruipt waar het niet gaan kan                            37

De gebroeders Wijnakker, molenaars te Schaijk                                        42

De molenaarsfamilie Swinkels                                                                 42

De winkeliers van Reek (Fam. Klievink)                                                    41

De winkeliers van Reek (Fam. Van de Geijn)                                             37

De winkeliers van Reek (Fam. Zegers)                                                     42

Deliberatiën en raadsbesluiten 1827                                                          4

Demoelin uit 1836, een inventarisatie                                                      12

Dorpshuis Schaijk                                                                                    8

Eerste Wereldoorlog                                                                               33

Eet en leefgewoontes                                                                      2,5,10 

Elft, de kleine                                                                                        12

Emericus Abels                                                                                        2

Emigratie van Bernardus de Groot                                                           34

Erfdijk, de                                                                                               2

Foto’s De villa Schaijk, wegen, trouwerij, 25 burgemeester                        23

Foto’s De villa, bewoners, dependance, alleswinkel                                   24

Gaal, 800 jaar                                                                                         6

Gagelstraat                                                                                           34

Gedachtenisprentje                                                                                12

Geit en de tabak, de                                                                                4

Geneeskrachtige plant                                                                             4

Geneesmiddelen uit grootmoeders tijd                                                 2, 10

Gerechten uit het nieuw burger keukenboek  1883                                   10

Geschiedenis van de Spanjersmolen en de bewoners                                42

Glaudemans, Harrie soldaat                                                                   32

Graafsche Courant nieuws                                                                    2, 4

Gracht van de Gaalse uithof                                                                     4

Grafheuvels en urnenvelden                                                                   13

Groote Mannen                                                                                     27

Grootvader een geweer of revolver                                                         30

Hansjoppenberg                                                                                    27

Heemkundekring bestuur 25 jaar                                                            25

Heemkundekring Schaijk-Reek bestaat 25 jaar                                         25

Heibel rond de herindeling                                                                      36

Hendrikus en Hendrina                                                                           33

Herinneringen aan het oude dorpsleven deel 1                                         26

Herinrichting Heemkundegebouw De Komme                                           25

Herman Oliemeulen, een leven van 103 jaar in een notendop                    37

Het Kinderkoor Schaijk door de jaren heen                                              41

Het leven van Dokter Langendijk                                                             37

Het oude Raadhuis en School in Schaijk                                                   39

Het witte huis tegenover de kerk                                                             39

Historisch Café                                                                                      42

Historisch café: “zoewe waar dè vruuger”                                                39

Hoefijzers uit eigen verzameling                                                             10

Hoogen, Emericus van den een vervallen grafmonument                          36

Illegale Cabana in Schaijk                                                                      34

Inbraak in de kerk van Schaijk                                                               16

Inventaris van een boerenhoeve                                                              4

Invloed van pastoor op welzijn van ouderen dorpsbevolking                      29

Jenne Gatt                                                                                            33

Jonge boerenstander                                                                              29

Kemenade dagboek van de pastoor, een aanvulling                                   36

Kemenade dagboek van pastoor van                                                         7

Killeke Manders in oorlogstijd                                                                 36

Klaproos en chichorei                                                                              2

Komme, de  Ons heemhuis                                                                    25
 

Korte sprokkeltjes                                                                               2, 4

Kortigheid                                                                                               2

Kruisheren, twee uit een gezin                                                                36

Kulleke                                                                                                 28

Land van Ravenstein en zijn herindelingen                                               36

Lien, tante                                                                                            31

Loting voor de Nationale Militie                                                               33

Louwstraat, gedeelte nieuwe naam                                                          27

Maer kint hoe komde gij daertoe?                                                            27

Megens, Herrineringen aan mijn moeder Helena                                       29

Merklap                                                                                                12

Misdienaar van vroeger                                                                          33

Misdienaar                                                                                            29

Missiehulp, veertig jaar Schaijkse                                                            21

Moesbos                                                                                               16

Moord op de Reekse zusjes Laarakkers                                                    29

Mun ten tijde van Sint Willibrordus                                                          14

Naamgeving                                                                                          16

Nederland in den goeden ouden tijd                                                          5

Nederlandse vakbeweging                                                                        1

Nooit geschoten is altijd mis!!!!                                                               42

Ontstaansgeschiedenis van de Heemkundekring                                       25

Oorlogsherinneringen van Dr Joachim Frank                                            36

Oud archief Schaijk                                                                                 4

Oude documenten                                                                                 12

Oude gebruiken en geneeswijzen grootmoeders tijd                                2,4

Oude handmolen gevonden op Mun                                                         14

Oude maten en gewichten                                                                      14

Overpeinzingen, gedichten                                                                       2

Pachtcontracten van de hoeve van de abdij van Berne op Gaal                   36

Pluim op de hoed van de pastoor                                                             27

Pokkenbriefje                                                                                          1

Projectenlijst                                                                                         25

Reek en de Peelhorst/Maashorst                                                              39

Reek gezien door de ogen van oud archivaris J. Sluiters                            30

Reisverslag Commissaris van de Koningin                                                30

Richterboden van Schaijk uit het geslacht de Groot                                    8

Rijksarchief                                                                                            4

Sandthoeff                                                                                            27

Schadewijk                                                                                           16

Schaijk de schutskooi anno 1886                                                            33

Schaijk- en Reekenaren in dienst van Napoleon                                        33

Schaijk herinneringen aan het oude dorpsleven                                        26

Schaijk in de Franse Tijd                                                                        42

Schaijk, het dorp                                                                                   11

Schaijk, het ontstaan en de ontwikkeling van kapel, kerk en parochie        39

Schaijk’s archief, lotgevallen                                                                   11

Schaijks warenhuis in betere tijden                                                         37

Schaijkse achternamen                                                                          33

Schijnvliegveld in de Brobbelbies Schaijk                                                 32

Schojkse sten ove                                                                                 19

Schuts, Hermanus Johannes Schuts                                                        33

Speurwerk langs de rijksweg                                                                  10

Spijker de (De Spycker)                                                                         15

Stenen bijl uit Reek                                                                                10

Strafvonnissen in Schaijk en Reek                                                           34

Stremselpotje                                                                                        27

Swanenberg, Cor                                                                                     5

Toneelvereniging                                                                                     3

Tussen Zevenbergen en De Zandvoort                                                     37

Tussen Zevenbergen en De Zantvoort                                                      25

Tweede Wereldoorlog, bijzondere verhalen                                               32

Tweede wereldoorlog, herinneringen aan                                             9, 35

Udensedreef de heerbaan naar Uden                                                       34

Uijt de gemeijnis comme van Schaijck                                                      5

Uit de schepenbank van het Land van Ravensteijn                                    14

Urnenvelden en vorstengraf                                                                    13

Vaarwel gemeente Reek                                                                         38

Vaarwel gemeente Schaijk                                                                     38

Vaarwel gemeente Schaijk-Reek                                                             40

Van boer tot bouwer …… en weer terug naar boer                                     37

Veldzuring                                                                                              2

Verenigingsgebouw tot parochiehuis tot dorpshuis                                     8

Verering van Donatus in Reek                                                                 14

Villa, de deel 2                                                                                       24

Villa, de. Hoefnagel                                                                                23

Voor u geknipt                                                                                        5

Vossenhol                                                                                             36

Vroeger was echt niet alles beter.. maar sommige dingen wel                    34

Vrouw achter het raam                                                                          27

Vrouw achter het raam: Gemma                                                             29

Wat schreef men over de gemeente Schaijk                                              4

Willekeurige bedevaart dag                                                                    14

Willibrordusputje in Oss                                                                         14

Winkel, Pastoor C.J.W. van                                                                     29

Wonderbaarlijke genezing                                                                      16

Worstgeschiedenis                                                                                10

Zuivelfabrieken in Reek en Schaijk                                                         20