Het ontstaan van onze heemkundekring

Eind 1984 werd in de toenmalige gemeente Schaijk een initiatiefgroep in het leven geroepen, die als doel had een heemkundevereniging op te richten. Deze groep bestond uit Nico van den Bergh, Koos Dekkers, Ton Cruijsen, Jan van der Heijden en Albert Wingens.

 

Op 3 januari 1985 volgde de eerste bespreking en in deze bijeenkomst werden de mogelijkheden bekeken om te komen tot de oprichting van de vereniging. Tijdens de tweede bijeenkomst, op 7 maart 1985, werd besloten om een tweetal informatieavonden te organiseren: een in Schaijk en een in Reek.

Lees meer........

Op 19 maart 1985 was de eerste informatieavond in het dorpshuis in Schaijk. Door de initiatiefgroep werd een uiteenzetting gegeven over wat heemkunde inhoudt en werd het een en ander getoond. Na afloop gaven alle zestien aanwezigen zich op als lid. Dit was een mooi begin.

 

De tweede informatieavond vond op 26 maart 1985 plaats in het Wapen van Reek en daar werden acht belangstellenden lid van de club. In de daarop volgende weken gaven zich nog een zeven mensen op als lid, we konden dus beginnen met een groep van ruim dertig aspirant-leden.

Op 23 mei 1985 werd in het Dorpshuis van Schaijk de oprichtingsvergadering gehouden en er werd een voorlopig bestuur gekozen.

Lees meer .......

De definitieve oprichting was in oktober 1985 met als bestuur de volgende leden: Koos Dekkers (voorzitter), Jan van der Heijden (secretaris), Harold van den Broek (penningmeester) en Frans van der Linden (vice-voorzitter). Ook werden er vier projectgroepen opgericht: archeologie, folklore en geschiedenis, toponymie, en biologie.   

Op 24 januari 1986 werden de statuten bij de notaris ondertekend, waarna op 5 maart 1986 de Heemkundekring Schaijk-Reek als 73e kring werd ingeschreven bij de Stichting Brabants Heem.