ANBI

 

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.
Heemkunde Schaijk Reek is hierbij aangesloten.