Vrijwilligers/vrijwilligerswerk

 

Onze vereniging is een echte vrijwilligersorganisatie. Alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers. Daarbij maakt het niet uit of je wel of geen bestuurslid bent. De vrijwilligers komen uit de eigen vereniging, zijn zelf geworven, hebben zich zelf gemeld

 

Welke werkzaamheden worden er zoal gedaan ?

 • redactielid van het verenigingsblad "De Sprokkeling en Sprokkelaar";

 • sorteren, scannen of fotograferen van bidprentjes, rouwbrieven, rouwadvertenties en het verwerken van gegevens daarvan op onze beeldbank;

 • het scannen (digitaliseren) van foto's, documenten en andere papieren archieven;

 • het maken van video- en foto's al dan niet in combinatie met activiteiten;

 • het schoonhouden van ons Heemhuis “de Komme”;

 • het controleren, verzorgen en uitlenen van de boeken in onze bibliotheek;

 • het een keer per kwartaal bezorgen van “de sprokkelaar en Sprokkeling " bij leden;

 • het doen van klein onderhoud;
 • het oplossen van problemen met het computernetwerk, configureren etc.;

 • onderhouden van de website;

 • het meewerken aan activiteiten als monumentendag, nationale archeologiedagen, tentoonstellingen, grotere activiteiten met andere organisaties;

 • Mee helpen met bar werkzaamheden bij activiteiten.

Lees meer.........

Welke eisen stellen wij ?

In principe stellen wij geen hoge eisen. Een en ander is afhankelijk van het werk dat verzet moet worden. Enige kennis van de werkzaamheden die je wilt doen, is wel prettig. Het is prettig wanneer vrijwilligers ook lid zijn of worden van de vereniging.

Wanneer wordt er gewerkt?

Meestal werken vrijwilligers op woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur en donderdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur. Ook is de Komme 1 keer in de 14 dagen op woensdagavond open. Er wordt altijd een gezamenlijke pauze gehouden. We zouden graag vaker open zijn als we met meer vrijwilligers zijn.

Wie kan vrijwilliger worden?

In principe kan iedereen vrijwilliger worden wanneer je in onze heemkundevereniging je energie wilt steken. 

Iemand die interesse heeft kan het beste op een even binnenlopen.

De vergoeding?

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Wij proberen mensen in elk geval een plezierige en nuttige tijdsbesteding te bieden. Een keer per jaar wordt aan de vrijwilligers een vrijwilligersavond aangeboden.