Disclaimer

 

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Heemkundekring Schaijk-Reek accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, en of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Heemkundekring Schaijk-Reek heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de gedigitaliseerde werken te vinden. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbende getraceerd. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed heeft Heemkundekring Schaijk-Reek er toch voor geopteerd om deze werken te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken.

lees meer......

Ben je van mening dat het tonen van bepaalde foto’s en of films via deze website inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt, dan vragen we dit onderbouwd aan ons via : info@heemkundeschaijkreek.nl

Bij een gegronde klacht zullen we samen bekijken hoe we aan je klacht tegemoet kunnen komen. Mochten we er niet uitkomen dan zullen we het materiaal natuurlijk van de website verwijderen.

Deze website bevat links naar websites van derden en Heemkundeschaijkreek wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van websites van derden.
Evenmin is Heemkundeschaijkreek verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden waarna wordt verwezen of waartoe (via link) toegang wordt geboden.

Mocht U informatie tegenkomen die volgens U niet correct is of als U suggesties of opmerkingen heeft, dan kunt U dit laten weten via mail: info@heemkundeschaijkreek.nl

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

De inhoud van deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
Bij commercieel gebruik is voorafgaande schriftelijk toestemming van Heemkundeschaijkreek nodig voor het verveelvoudigden, opslaan of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige manier, openbaar maken van of uit de aangeboden teksten en het beeldmateriaal.