Dialect

De Dialect-werkgroep van onze Heemkundekring zet zich op diverse manieren in om het Schaijks en Reeks dialect zoveel mogelijk te behouden en de goede spreek- en schrijfwijze te hanteren. Hieronder een aantal voorbeelden van onze bezigheden.

Groewet Schojks Dikteej;
eens per jaar wordt op een bijzondere locatie een dictee georganiseerd. Een dictee in Schaijks-/Reeks dialect wel te verstaan.

Woordenboek “ Um niet te vergeete”;

De werkgroep heeft een woordenboek samengesteld van de Nederlandse woorden en hoe deze woorden in het Schaijks- en Reeks dialect worden uitgesproken en geschreven.

Het dialectproject met de Scholen.
De werkgroep is het gelukt om bij de basisscholen belangstelling te wekken voor een lesprogramma “behoud van dialect”.

Daarvoor is een lesboekje met veel illustraties samengesteld dat voorzien is van een CD-rom.

De schoolklassen bezoeken in dat kader ook De Komme. Het project heet: “UM NIE TE VERGEETE”

Adviezen tijdens Carnaval

Carnavalsclubs worden geadviseerd bij hun teksten in het dialect. De teksten verschijnen op de loop-borden en op de wagens.

Platte proatprijs
Jaarlijks wordt een prijs uitgereikt tijdens carnaval aan die club die het origineelst en beste in dialect hun thema uitbeeldt tijdens de grote Moeslandse optocht.