Boeken

 1  

“Dor hân we goei buurlui aon” , 2 september 1989. uitverkocht

 Auteurs: Pia Liersen,Truus van Bergen en Maria Peters

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Uitverkocht.

  “Van Boerendorp naar Burgerdorp” deel I”, 13 september 1992. Uitverkocht.

Auteurs: Ton Cruijsen en Tini School.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

          Uitverkocht.
 

“Het vergeten vliegveld Keent”, 17 september 1994 Uitverkocht.

Auteur: Wim Boeijen.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 Uitverkocht.
 

“De Ontginning”, 13 september 1997. Uitverkocht

 Auteurs: Nico van den Bergh en Pia Liersen.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 Uitverkocht
5  

"Van Boerendorp naar Burgerdorp” deel II”, 11 juni 2000. 

 Auteurs: Ton Cruijsen en Tini School.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

€ 5 
6  

"Respect en Erkenning’’, 1 december 2001. uitverkocht.

Auteurs: Nico van den Bergh en Constant van Casteren.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Dankzij het initiatief van Theo Welbers is er een gedenkboek uitgebracht waarin ervaringen van oud-Indiëgangers uit Schaijk en Reek zijn vastgelegd.

Door middel van een uitvoerige vragenlijst zijn de veteranen geïnterviewd. De teksten zijn voor juistheid van het verhaal en het plaatsen van foto’s tweemaal aan de deelnemers voorgelegd. Het uiteindelijke resultaat is in dit boek geplaatst.

De volgorde van de verhalen is bepaald aan de hand van de datum waarop de militairen naar Indonesië zijn vertrokken. Door hiervoor te kiezen is een duidelijke lijn te ontdekken in de ontwikkelingen en ervaringen die de oud-Indiëgangers hebben gehad.

De titel van het boek komt volledig tot zijn recht door het lezen van de persoonlijke herinneringen en beleving, de authentieke verhalen van de veteranen.

Het is een waardevol document van jongemannen die tussen 1945 en 1950 in Indonesië hun opdracht vervulden en hun leven lang dit deel van hun leven nooit en te nimmer zullen vergeten. Hoe graag ze ook het verleden zouden willen laten rusten.

 Uitverkocht.
7  

“Munse Minse”, 28 juni 2003. € 5,- 

 Auteurs: Jan van der Heijden en oud-bewoners van Mun.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 € 5,--
8  

“De Brabantse muts en poffer in Schaijk en Reek”, 30 april 2005. € 5,- 

Auteur: Pia Liersen.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Bij het twintigjarig bestaan van de Heemkundekring werd dit boek uitgegeven.

De foto’s komen uit diverse archieven, fotoalbums en “aauw trummelkes”.

De bijbehorende verhalen zijn via overlevering voor altijd bewaard.

Het is een waardevol boek voor het nageslacht over wat er was en hoe het er uitzag.

De molenaarsvrouw op Gaal was de meest genoemde poffenmaakster en zij was het uitgangspunt voor de schrijfster.

Tot ongeveer 1950 waren muts en poffer typische elementen van de klederdracht in Brabant. Veel plaatsen hadden een eigen model. Er waren opvallende verschillen in vorm en naam. Bolhenneke, capotehoedje, rouwpoffer, hoge krol, kindermuts etc,.

Wanneer welke muts gedragen werd en door welke personen en families is mooi in beeld gebracht. De poffer was ook een statussymbool; “on dun afgang van de poffer konde de welstand van dun boer zien.” Het volgende gezegde wordt nog steeds gebruikt; “wie het breed heeft, laat het breed hangen”. Hetheeft betrekking op de poffer. Het dragen ervan is geschiedenis.

 € 5,--
9   "Cantate Domino”, 150 jaar herenkoor Schaijk, november 2006. € 5

Auteurs: Hans Meijer en Frans van Casteren

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 € 5,--(incl cd)

 

10  

“Um nie te vergeete”, Schaijks dialectboekje, 26 april 2007. uitverkocht.

Auteurs: Nico van den Bergh en Dialectgroep HKK Schaijk-Reek

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 Uitverkocht.
11

“Hoe ’t vruuger waar." Een fotoboek over Schaijk in de vorige eeuw.

Auteur: Piet Manders m.m.v. Foto-archiefgroep van Hkk. Schaijk-Reek.Oktober 2010. € 10

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Bij het vijfentwintigjarig jubileum van de Heemkundekring werd dit boek uitgegeven.

Het is vooral een kijkboek waarbij de tekst een ondergeschikte rol speelt. Het geeft een goede indruk van Schaijk en zijn bewoners in de twintigste eeuw.

Het eerste deel laat de mensen zien in hun gezinsleven, arbeid, religie, onderwijs, sport en allerhande. Steeds gerangschikt over een periode van 10 jaar.

Het tweede deel betreft de straten en huizen.

Voor elke rasechte Schaijkenaar een waar genoegen om in te bladeren, lezen, kijken en met anderen te praten over ‘die goeie ouwe tijd’. Dankzij dit boek blijven herinneringen levend.

  € 10,--
12   "Mijn jeugd in oorlogstijd en andere verhalen."

Auteur W.F.J. Boeijen. December 2014. € 10

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 € 10,--
13 

 

 “SCHAIJK. Dorp en Parochie door de jaren heen”. 199……

Auteurs: Jan van der Heijden, P.A.J. van Spijk; Gerrit Wingens; Geert Lamers; Piet Manders; Wim Brands; met medewerking van Piet Vos, Hans Meijer, Frans van Casteren, Fotoclub Schaijk en de Heemkundekring Schaijk-Reek. € 5,-

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 € 5,--