Heemkunde

Heemkunde

Heemkunde is onderzoek doen naar je eigen leefomgeving.

Dit valt onder het ‘immateriële culturele erfgoed’ en omvat alle wetenschappen op lokaal of regionaal niveau, met als doel kennis van de lokale en regionale geschiedenis te vergaren.

Het onderzoek richt zich op de geschiedenis (zoals archeologie en archiefonderzoek), geografie, demografie, genealogie, dialectologie, toponymie, aardrijkskunde, biologie en ecologie van een woonplaats of omgeving.

Op deze site dus gericht op Schaijk, Reek en omgeving. Heemkunde kan zich op zowel het heden als het verleden richten.

 

Sprokkeling Foto Bidprentjes Voorwerpen Verhalen Dialect 

Boeken Regionale heemkunde Bibliotheek grafmonumenten Bhic

 

bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Heemkunde