Buitenactiviteiten

Grafheuvel aan het Hemelrijk te Schaijk.

Aan het Hemelrijk in Schaijk ligt vlak bij Luytenbroek een grafheuvel uit de nieuwe Steentijd/Bronstijd (2000 tot 1000 jaar voor Christus).

Deze grafheuvel werd in 1960 opgemerkt door een medewerker van de rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Tot die tijd werd de heuvel aangezien voor een zandrug, ontstaan door opgewaaid stijfzand.

Op initiatief van onze Heemkundekring werd de grafheuvel in 1997 geheel opgeknapt en werd er een informatiebord bij geplaatst. Dat stelt de bezoeker in staat iets te leren van deze begraafplaats die wat verder uit het dorp ligt. Boringen wezen uit dat de grafheuvel is opgebouwd uit donker zand en plaggen. De grafheuvel wordt jaarlijks door leden van onze Heemkundekring gecontroleerd en onderhouden.

 

 

 

Schutkooi aan de Schutboomstraat.

De schutskooi

In de Schutboomstraat, nabij de huidige brandweerkazerne vindt u een zogenaamde “schutkooi”. Deze schutkooi dateert van 1886, zo blijkt uit de geschriften. Zo vanaf de 14e eeuw zijn in onze regio al schutkooien geplaatst. Ze dienden voor het schutten. Hierbij niet te denken aan schepen die via sluizen varen, maar aan het opvangen van loslopend, onbeheerd vee en paarden. Dat werd gedaan door de zogenaamde schutter, een aangesteld persoon die het vee bewaakte tot de eigenaar kwam opdagen. Na het betalen van een boete of schadevergoeding en bewaarloon kon de eigenaar zijn vee of paard weer terugkrijgen.

De schutkooi is in juli 1997 door onze Heemkundekring gerestaureerd en weer in zijn volle glorie hersteld. Een plaquette geeft een korte beschrijving.

Leden van onze Heemkundekring onderhouden de schutkooi.